logo Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Czcionka:

Kontrast:

Budynek Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

Aktualności:

Prace nad Strategią Głównego Urzędu Miar, terenowej administracji miar i administracji probierczej na lata 2016-2020

Rządowy program praktyk w administracji rządowej

Ankieta badania poziomu satysfakcji Klienta

System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025

@ Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie