Budynek Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie
logo Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

Pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

tel. (91) 434 75 82

tel. (91) 434 49 52

tel. (91) 434 75 66

fax (91) 434 75 98

e-mail: oum.szczecin@gum.gov.pl

strona BIP OUM w Szczecinie

symbol akredytacji Laboratorium Wzorcującego Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

Okręgowy Urząd Miar

w Szczecinie

Aktualności:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1066)

Ankieta badania poziomu satysfakcji Klienta

Więcej aktualności

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

logo Biuletynu Informacji Publicznej

© Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie