Pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

tel. (91) 434 75 82

tel. (91) 434 49 52

tel. (91) 434 75 66

fax (91) 434 75 98

e-mail: oum.szczecin@gum.gov.pl

strona BIP OUM w Szczecinie

Okręgowy Urząd Miar

w Szczecinie

Aktualności:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Ankieta badania poziomu satysfakcji Klienta

Więcej aktualności

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

© Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie